Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

 

 

Składam serdeczne podziękowania

panu Robertowi Dybowskiemu

za bezinteresowną pomoc i wykonaną usługę budowlaną na rzecz naszej instytucji. Wsparcie placówki poprzez rzetelne wykonawstwo pozwoliło usprawnić naszą pracę oraz utrzymać odpowiednią infrastrukturę techniczną dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie


 


Podziękowania od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie za trud i rolę w zwalczaniu skutków pandemii i niesieniu pomocy potrzebującym

 

 

 

Odwiedziny

W związku ze stabilizacją sytuacji epidemicznej wprowadza się możliwość odwiedzin mieszkańców z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się C0VID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", nr RPKR09.03.02-04-0085/20

Cel projektu: podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 30.06.2021r.

Dofinansowanie projektu z UE: 30 754 158,53 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł

Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł                   

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.

Grupa docelowa projektu:

  • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 :

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,

- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,

- niepubliczne ZOL/ZPO,

- schroniska,

- noclegownie,

- komenda wojewódzka policji,

- komenda wojewódzka straży pożarnej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- środowiskowe domy samopomocy,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
  • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej -  wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.

 

 

 

Pokonajmy razem koronawirusa!

  Ściągnij aplikację i uruchom, aby chronić siebie i innych aplikacja STOP COVID

 

 

 

szczepimy się

 

 

 

 

UWAGA

wirtualne odwiedziny

W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej obostrzeniami Dom Pomocy Społecznej w Kurowie wprowadza możliwość kontaktu wirtualnego z naszymi mieszkańcami za pomocą komunikatora Skype.

Nazwa użytkownika: Mieszkancy dps

Rodziny i znajomych wyrażających chęć komunikacji zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu i godziny połączenia; tel. 54/ 284 56 26 wew. 15 lub wew. 32

 

 

UWAGA

 

Ze względu na utrzymujący się na terenie kraju wzrost zachorowań na COViD-19 możliwość odwiedzin mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zostaje zawieszona aż do odwołania

 

 

ODWIEDZINY

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących opuszczania Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przez mieszkańców oraz przyjmowania osób odwiedzających w sytuacji epidemicznej dotyczącej wirusa SARS-CoV-2

z dniem 20 lipca wprowadza się możliwość odwiedzin na następujących zasadach:

 

- odwiedziny są możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem socjalnym

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

- jedna osoba odwiedzająca na jednego mieszkańca

- odwiedziny trwają nie dłużej niż 30 minut

- odwiedzającym może być tylko osoba zdrowa, nie wykazująca objawów infekcji układu oddechowego

- odwiedzający oraz mieszkaniec poddawani są pomiarowi temperatury

- odwiedzający zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą COViD-19

- odwiedzający oraz mieszkaniec musi być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki ochronne

- dezynfekcja rąk przed i po spotkaniu

- otrzymane paczki będą poddawane conajmniej 48-godzinnej kwarantannie

- miejscem wyznaczonym do spotkań jest altana ogrodowa lub pokój gościnny

 

 

Serdeczne podziękowania

za wsparcie w walce z niewidzialnym wrogiem jakim stał się koronawirus przesyłamy naszym darczyńcom:

 

                                                Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

                                            Pani Beacie Trawińskiej właścicielce Gabinetu Weterynaryjnego

                                            w Kowalu

                                            Firmie Orbico Sp. z o.o.

                                            Pani Agnieszce Chmielewskiej pełnomocnikowi Prezydenta Miasta

                                           Włocławek ds osób  z niepełnosprawnością

 

Dziękujemy za przekazane środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekcyjne, żywność   

i środki piorące :)

 


 

UWAGA

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie wprowadziła zakaz odwiedzin.

 

Wstęp na teren obiektu mają tylko osoby, których obecność jest konieczna dla zapewnienia ciągłości działań.

Osoby te zobowiązane są do każdorazowej dezynfekcji rąk preparatem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

 

Bezwzględnie nie dopuszcza się przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy.

 

 

 

DPS jesienią

DPS jesienią

DPS latem

DPS latem

DPS wiosną

DPS wiosną

DPS zimą

DPS zimą

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 32

W tym miesiącu: 17

W poprzednim miesiącu: 134

Wszystkich: 4036