Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

O instytucji

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W PLACÓWCE

 

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest placówką świadczącą całodobową opiekę dla sześćdziesięciu osób przewlekle psychicznie chorych.

Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. W swoich działaniach kierujemy się indywidualnymi potrzebami mieszkańców. Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa podopiecznych.

Funkcjonujemy w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców, które opracowuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy we współpracy z mieszkańcem Domu, o ile jego udział, ze względu na stan zdrowia i gotowość, jest możliwy.

Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców koordynują pracownicy Domu, zwani pracownikami pierwszego kontaktu.

1. W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy zamieszkanie, głównie w pokojach dwuosobowych z łazienką, a także w pokojach jednoosobowych oraz pokoju wieloosobowy

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych; wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

W Domu znajdują się aneksy wypoczynkowe, sala TV, jadalnia, kuchnia podręczna, sala rehabilitacji, pokoje terapeutyczne, gabinet medycznej pomocy doraźnej, palarnia, pokój gościnny, kaplica.

Posiadamy własną pralnię, gdzie można oddać odzież do prania oraz pomieszczenie do prania i suszenia, w którym czynności te można wykonać samodzielnie.

Posiłki przygotowuje wyspecjalizowany personel kuchenny. Serwujemy co najmniej cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację; dla osób z cukrzycą także drugie śniadanie. Przygotowujemy również posiłki dietetyczne zgodnie ze zleceniem lekarskim. Podstawowe artykuły spożywcze oraz napoje dostępne są przez całą dobę.

O czystość w pomieszczeniach i pokojach mieszkalnych dba personel.

Każdy mieszkaniec co miesiąc i w miarę potrzeb wyposażany jest w podstawowe środki czystości: papier toaletowy, mydło, płyn do kąpieli, gąbkę, szczoteczkę do zębów; osoby o najniższych dochodach także w szampon do włosów, pastę do zębów oraz przybory do golenia.

Mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewniamy odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku.

2. W ramach usług opiekuńczych udzielamy pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Dbamy o higienę osobistą mieszkańców, toaletę ciała, pomagamy

w przemieszczaniu się, karmieniu, ubieraniu, zajmujemy się pielęgnacją chorych.

Pomagamy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. W każdy poniedziałek i w miarę potrzeb Dom odwiedza lekarz rodzinny.

Umawiamy konsultacje specjalistyczne i dowozimy na nie własnym transportem w towarzystwie opiekuna. Zatrudniamy lekarza psychiatrę, który świadczy swoje usługi dwa razy w miesiącu oraz pielęgniarki, które rozkładają i podają leki, wykonują iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza.

Mieszkańców przebywających na hospitalizacji regularnie odwiedzamy i zaopatrujemy w środki higieny osobistej, artykuły spożywcze oraz, na życzenie, w środki pieniężne.

Pokrywamy opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu na zlecone leki, wyroby medyczne i środki ortopedyczne.

Pracownik socjalny udziela niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz kontaktów z otoczeniem. Dba o zachowanie ciągłości świadczeń oraz o przyznanie nowych wynikających ze stanu faktycznego i prawnego.

3. W zakresie usług wspomagających umożliwiamy udział w zajęciach terapeutycznych, w tym:

a) treningu funkcjonowania w codziennym życiu: trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy, trening kulinarny, ergoterapia, zajęcia ogólnorozwojowe, trening funkcji poznawczych, zajęcia usprawniające wymowę, metoda ośrodków pracy

b) treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: socjoterapia, trening umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej podczas wyjazdów, spotkania Społeczności Terapeutycznej, spotkania Rady Mieszkańców, rozmowy indywidualne

c) treningu umiejętności spędzania czasu wolnego: biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, ludoterapia (gry i zabawy towarzyskie), teatroterapia – w tym spotkania grupy teatralnej „ Sami swoi”, organizacja świąt i uroczystości okazjonalnych, imprezy kulturalne i spotkania towarzyskie, oprawa liturgiczna.

Dbając o sprawność i aktywność mieszkańców oraz promocję zdrowia psychicznego prowadzimy zajęcia ruchowe:

a) zajęcia sportowe: gimnastyka poranna

b) turystykę: wycieczki, prezentacje turystyczne

c) rekreację: spacery po ogrodzie i okolicy, wycieczki rowerowe

Na terenie placówki odbywają się także zajęcia z zakresu fizjoterapii prowadzone na zlecenia lekarza rehabilitacji oraz zajęcia logopedyczne.

Co piętek mają miejsce spotkania z psychologiem, które obejmują:

a) badania psychologiczne

b) terapię psychologiczną

c) poradnictwo psychologiczne

Oferujemy również zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym:

a) terapię manualną: rękodzielnictwo ( haft, szydełkowanie, robótki na drutach, tkactwo), malarstwo, krawiectwo, ogrodnictwo ( opieka nad kwiatami domowymi i ogrodowymi), stolarstwo, zajęcia plastyczne, scenograficzne, dekoratorskie i zdobnicze, kronikarstwo

b) zajęcia informatyczne

c) pracę w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

Umożliwiamy zaspokajanie potrzeb religijnych. W Domu znajduje się kaplica, w której odbywają się cotygodniowe msze święte.

W ramach rozwoju samorządności mieszkańców, w każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się spotkania Społeczności Terapeutycznej.

Dbamy także o kontakty z rodziną. Na terenie placówki znajduje się pokój gościnny, w którym mogą przenocować członkowie rodzin przyjeżdżający z odległych zakątków kraju.

Każdy mieszkaniec Domu ma możliwość złożenia kosztowności do depozytu oraz korzystania z konta depozytowego w celu przechowywania swoich oszczędności.

Dyrektor Domu jest do dyspozycji mieszkańców codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, ponadto, na tablicy informacyjnej placówki, dostępne są numery telefonów i adresy instytucji zajmujące się przestrzeganiem praw obywatelskich i pacjentów.

Nasz Dom

Utworzono dnia 27.03.2018, 09:04

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny