Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Pracownicy

 

W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Kurowie wyróżnia się następujące działy:

  • Dział Finansowo - Księgowy
  • Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
  • Dział Techniczno - Gospodarczy

W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom Pomocy w Kurowie zatrudnia:

  •  pracownika socjalnego,
  • opiekunów (starszych opiekunów, wykwalifikowanych opiekunów domu pomocy społecznej i opiekunów medycznych),
  • terapeutów,
  • pielęgniarki,
  • raz w tygodniu( bądź zgodnie z potrzebami) przyjmuje w Domu lekarz pierwszego kontaktu w ramach POZ,
  • w ramach umowy cywilno – prawnej zatrudniamy psychiatrę i psychologa klinicznego

W Domu działa  Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, którego zadaniem jest określenie Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca.

Pracownik Pierwszego Kontaktu jest odpowiedzialny za koordynowanie Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca przyjętego na Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym, opracowanego z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

 Wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO wynosi 0,5 na jednego mieszkańca.

 Stałym uczestnikiem i doradcą ZTO jest psycholog kliniczny – psychoterapeuta. Przewodniczący Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego ściśle współpracuje w zakresie realizacji zajęć rehabilitacji społecznej z psychologiem oraz w miarę możliwości i za zgodą Mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską.

Celem prowadzonej rehabilitacji społecznej, która ma poprawiać funkcjonowanie osób przebywających  w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie jest wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację tychże mieszkańców.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny